Phụ kiện ống gió

Phụ Kiện Ống Gió

Phụ kiện ống gió

Mô tả


Ke gốc

Ke gốc

Ke gốc

Ke gốc

Ke gốc

Ke gốc

Van tay gạt

Ống rẽ nhánh

Ống rẽ nhánh

Co ghép múi

Co tròn

Cùm treo ống gió

Van chỉnh trục vít

Nẹp ống gió

Nẹp ống gió

Nẹp ống gió

OBD

Ống chiller

Ống tròn thẳng

Ống nhôm nhún

Ống vuông có gân chéo

Ống vuông

Gót giầy

Ống chữ T

Nối vuông ra tròn

Lượn chữ nhật

Y giảm tròn

Chữ Y lệch

Co tròn 90 độ

Giảm đều

Gỉam tròn đồng tâm

Giảm tròn lệch tâm

Cùm treo

Cùm ống gió

Măng xông

Chữ Y đều

Giảm chữ nhật

2 Comments

  1. Đề nghị báo giá cùm treo ống D140 = 50 cái
    Rất mong hợp tác

Leave a Reply