Archive for the ‘GIỚI THIỆU VỀ NIDT’ Category

Giới thiệu về NIDT

Giới thiệu về NIDT

Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ mới (NIDT) là nhà thầu cơ – điện có mặt trên các lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ngay từ khi được thành lập, chúng tôi đã có những hoạt động đa dạng trên các […]

Đọc tiếp....

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

Số lượng cán bộ công nhân viên  46 người, trong đó:     Trình độ Đại học : 10 người.     Trình độ Cao đẳng : 14 người.     Công nhân kỹ thuật lành nghề : 22 người.     Các bài viết khác chủ đề: Giới […]

Đọc tiếp....