Archive for the ‘Ống gió và phụ kiện’ Category

Ống gió trên top google tháng 7

Công ty NIDT chuyên sản xuất ống gió, vì vậy tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên google là một vấn đề tối quan trọng đối với những sản phẩm của NIDT, ống gió là một sản phẩm chính của NIDT, ngoài ra những sản phẩm khác […]

Đọc tiếp....

Ông gió và phụ kiện

Ông gió và phụ kiện

    Các bài viết khác chủ đề: Cửa gió tròn [ Round Diffuser ] Cửa gió tôn soi lỗ [ Perforrated Face Diffuser ] Cửa gió hai lớp nan [Double Dellection Grille ] Cửa gió thổi khe nan T [ Linear Bar Grille ]

Đọc tiếp....