Tin Tức

Ký hợp đồng bảo trì bảo dưỡng hệ thống ống gió của Oceanmart Hà Đông

Với việc đàm phám giữa các bên trong việc bảo trì hệ thống ong gio, làm mát của siêu thị, với hệ thống ống gió khá phức tạp bao gồm rất nhiều ống gió điều hòa, được hệ thống điều hòa trung tâm vận chuyển khí lạnh đến mieng gio, để làm mát toàn bộ siêu thị, thì việc tập đoàn Đại Dương đòi hỏi những điều kiện khắt khe như vậy là không tránh khỏi, việc ống gió vượt qua được nhiều nhà sản xuất ống gió đó là một thành công lớn đối với ống gió.

Oceanmart Hà Đông

Bên ống gió đang tiệp tục đàm phán để có thể ký hơp đồng triển khai hệ thộng ống gió điều hòa mới của Oceanmart cũng như làm bảo trì các địa điểm Oceanmart khác, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập khi làm hợp đồng thành công.

Leave a Reply